Booking:

Kontrakten er bindende fra det øjeblik, hvor NAWI.dk modtager en bekræftelse via mail fra kunden, som bekræfter, det på forsiden af kontrakten, oplyste omkring booking.

Annullering af booking

Når kunden har bekræftet bookingen er den bindende, medmindre kunden annullere den skriftligt via email, senest 24 timer efter modtagelsen af bekræftelsen fra NAWI.dk. Ved bookinger foretaget senere end 96 timer (4 døgn) før lejestart bortfalder muligheden for at annullere bookingen, da udstyret reserveres og pakkes af vores personale med det samme.

Afhenter man ikke det bestilte/lejede udstyr, og har man ikke har afbooket som foreskrevet, faktureres man det på forsiden oplyste, fulde lejebeløb.

 

Udlevering & aflevering

Udlevering foretages Fredag kl. 13.00 16.00 eller som oplyst i feltet “Leverings Notat”.

Aflevering skal foretages mandag kl. 15.00 18.00 eller som oplyst i feltet “Leverings Notat”.

Ved forsinkelser tillægges et gebyr på DKK. 125kr pr. påbegyndt kvarter, til omgående betaling.

Har NAWI.dk ikke mulighed for at blive og vente, tillægges en ekstra dags leje,(den på forsiden oplyste pris) til udstyret og en ny tilbageleveringstid fastsættes af NAWI.dk.

Overholdes den nye tilbageleveringstid ikke, gentages førnævnte procedure, inkl. den ekstra leje.

 

Levering, opsætning mv:

De nævnte priser gælder indenfor en radius af 20km. fra NAWI.dks lager.

Udenfor tillægges km-takst jf. statens takster á 3,54kr/km.

Levering og afhentning ved kantsten koster 249kr. pr stk, indenfor 20km. af lageret.

Levering med opsætning og afhentning med nedtagning koster 449kr. pr stk., indenfor 20km. af lageret.

 

Adgangsforhold:

Hvis der er bestilt opsætning og nedtagning forudsætter dette niveaufri adgangsvej til transport af udstyr, elevator/rampe eller assistance i form af en-to ædruelige hjælpere til forcering af niveauforskelle såsom trapper, enkelttrin og lign. Kan dette ikke efterkommes efterfaktureres der med DKK. 60,- pr trin.

 

Hjælpere:

Hvis der under “særlige bestemmelser” er aftalt et bestemt antal hjælpere, skal disse være til rådighed ved ankomsten samt under nedpakning. Udeblevne hjælpere afregnes med 1200 kr. + moms pr. udebleven hjælper.

Hjælpere skal være ædruelige, og NAWI.dk har ret til at afvise berusede hjælpere som så regnes for udeblevne.

NB: Hjælpere er ikke arbejdsskadeforsikret gennem NAWI.dk, idet hjælpere stilles til rådighed af kunden. Kunden fremstår dermed som arbejdsgiver og har derved forsikringspligten.

 

Ro og orden:

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler kunden, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for kundens ansvar.

 

Udstyr:

Ved indgåelse af denne kontrakt lejer kunden, det i ordrebekræftelsen oplyste udstyr.

Anlæg og andre effekter med forbindelse til – eller indflydelse på – NAWI.dks udstyr må derfor udelukkende betjenes af NAWI.dks personale eller af kunden, som Nawi.dks hermed udpeger hertil at have ansvaret for udstyret i NAWI.dks fravær.