Booking:

Kontrakten er gensidigt bindende fra det øjeblik NAWI.dk har modtaget bookingen og sendt en bookingbekræftelse med kontrakt via mail til kunden.

 
Annullering af booking

Bookingen er bindende fra det øjeblik NAWI.dk sender en bekræftelse på bookingen. Kunden kan dog gratis annullere ordren skriftligt via email op til 24 timer efter at bekræftelsen er afsendt fra NAWI.dk. Muligheden for at annullere gratis bortfalder dog når der er 96 timer (4 døgn) eller mindre til lejestart (udlevering), uanset om det er under 24 timer efter bookingen.

Afhenter man ikke det bestilte/lejede udstyr, og har man ikke har afbooket som foreskrevet, faktureres man det på forsiden oplyste, fulde lejebeløb.

Betaling 

Vi trækker pengene når bookingen er bekræftet af os. Bookingen er bindende fra vi har sendt bekræftelsen og betalingen refunderes ikke.

Det er muligt at betale via faktura og bankoverførsel – betalingen skal være modtaget senest 5 dage før lejestart. Ved just-in-time bookinger (booket senere end 5 dage før lejestart) straksoverføres betalingen. Det koster ikke ekstra at betale via faktura, men det tilbydes kun til virksomheder og offentlige instanser. Bookingen er bindende fra vi har sendt bekræftelse. Fakturaen krediteres ikke hvis I aflyser.

Det er muligt at betale via EAN-faktura og bankoverførsel. Det koster et håndteringsgebyr på 200kr. Betalingen skal ske senest 7 dage efter lejeperioden er slut. Bookingen er bindende fra vi har sendt bekræftelse. Fakturaen krediteres ikke hvis I aflyser.

Udlevering & aflevering

Døgnåben ud- og indlevering af forudbestilt udstyr.

Alt udstyr skal senest bestilles 24 timer før afhentning.

Ved akut behov kan du kontakte os i vores telefontid som er alle ugens dage kl. 09 – 19.

Overholdes tilbageleveringstiden ikke, koster det et gebyr på 500kr. plus dagsleje pr påbegyndt døgn.

 

Levering, opsætning mv:

De nævnte priser gælder indenfor en radius af 20km. fra NAWI.dks lager.

Udenfor tillægges km-takst jf. statens takster á 3,70kr/km.

Derudover tillægges omkostninger til bro-afgift, vejafgift, parkeringsafgift og lign.

Levering og afhentning, samt levering og afhentning med opsætning sker jf. skriftlig eller mundtlig aftale med kunden og afregnes som angivet i bookingen.

Vær opmærksom på at vi ikke tilbyder opsætning og nedtagning af lyskæder.

 

Adgangsforhold:

Hvis der er bestilt opsætning og nedtagning forudsætter dette niveaufri adgangsvej til transport af udstyr, elevator/rampe eller assistance i form af minimum en ædruelige hjælper til forcering af niveauforskelle såsom trapper, enkelttrin og lign. Kan dette ikke efterkommes efterfaktureres der med DKK. 50,- pr trin.

 

Hjælpere:

NB: Evt. hjælpere er ikke arbejdsskadeforsikret gennem NAWI.dk, idet hjælpere stilles til rådighed af kunden. Kunden fremstår dermed som arbejdsgiver og har derved forsikringspligten.

 

Ro og orden:

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler kunden, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for kundens fulde ansvar.

 

Erstatning, forsikring mv.:

Ansvaret for udstyret overgår til kunden fra det øjeblik udstyret er blevet udleveret til kunden af NAWI.dk og til det er returneret og testet af NAWI.dk. Ansvaret er i perioden fra udlevering til tilbagelevering og test, alene kundens og det er kundens pligt at sørge for at kundens egne forsikringer dækker udstyret, hvis der skulle ske noget, herunder, men ikke begrænset til, skade, tyveri eller uheld. Skader forvoldt af udstyret, herunder men ikke begrænset til, brand, personskade, skader på bygninger og interiøer, er NAWI.dk uvedkommende i lejeperioden/perioden udstyret er i kundens varetægt. Sker der skade på NAWI.dk’s udstyr ifm. de nævnte skader, hæfter kunden ligeledes for at erstatte udstyret til NAWI.dk. NAWI.dk og NAWI.dk’s egne forsikringer dækker således ingen skader, hverken på udstyret eller forvoldt af udstyret, fra kunden får udleveret udstyret til det er tilbageleveret og testet. Det er alene kundens ansvar og kunden der er erstatningspligtig i alle henseender hvor det måtte være aktuelt.

 

Udstyr:

Ved indgåelse af denne kontrakt lejer kunden, det i ordrebekræftelsen oplyste udstyr.

Anlæg og andre effekter med forbindelse til – eller indflydelse på – NAWI.dks udstyr må derfor udelukkende betjenes af NAWI.dks personale eller af kunden, som Nawi.dks hermed udpeger hertil at have ansvaret for udstyret i NAWI.dks fravær.