Booking:

Kontrakten er gensidigt bindende fra det øjeblik NAWI.dk har modtaget bookingen og sendt en bookingbekræftelse med kontrakt via mail til kunden.

Annullering af booking

Bookingen er bindende fra det øjeblik NAWI.dk sender en bekræftelse på bookingen. Kunden kan dog gratis annullere ordren skriftligt via email op til 24 timer efter at bekræftelsen er afsendt fra NAWI.dk. Ved bookinger foretaget senere end 96 timer (4 døgn) før lejestart bortfalder muligheden for at annullere bookingen, da udstyret reserveres og pakkes af vores personale med det samme.

Afhenter man ikke det bestilte/lejede udstyr, og har man ikke har afbooket som foreskrevet, faktureres man det på forsiden oplyste, fulde lejebeløb.

 

Udlevering & aflevering

Udlevering foretages Fredag kl. 13.00 16.00 eller som oplyst i feltet “Leverings Notat”.

Aflevering skal foretages søndagkl. 14.00 16.00 eller som oplyst i feltet “Leverings Notat”.

Ved forsinkelser tillægges et gebyr på DKK. 125kr pr. påbegyndt kvarter, til omgående betaling.

Har NAWI.dk ikke mulighed for at blive og vente, tillægges en ekstra dags leje,(den på forsiden oplyste pris) til udstyret og en ny tilbageleveringstid fastsættes af NAWI.dk.

Overholdes den nye tilbageleveringstid ikke, gentages førnævnte procedure, inkl. den ekstra leje.

 

Levering, opsætning mv:

De nævnte priser gælder indenfor en radius af 20km. fra NAWI.dks lager.

Udenfor tillægges km-takst jf. statens takster á 3,44kr/km.

Levering og afhentning, samt levering og afhentning med opsætning sker jf. skriftlig eller mundtlig aftale med kunden og afregnes som angivet i bookingen.

 

Adgangsforhold:

Hvis der er bestilt opsætning og nedtagning forudsætter dette niveaufri adgangsvej til transport af udstyr, elevator/rampe eller assistance i form af minimum en ædruelige hjælper til forcering af niveauforskelle såsom trapper, enkelttrin og lign. Kan dette ikke efterkommes efterfaktureres der med DKK. 50,- pr trin.

 

Hjælpere:

Hvis der under “særlige bestemmelser” er aftalt et bestemt antal hjælpere, skal disse være til rådighed ved ankomsten samt under nedpakning. Udeblevne hjælpere afregnes med 1200 kr. + moms pr. udebleven hjælper.

Hjælpere skal være ædruelige, og NAWI.dk har ret til at afvise berusede hjælpere som så regnes for udeblevne.

NB: Hjælpere er ikke arbejdsskadeforsikret gennem NAWI.dk, idet hjælpere stilles til rådighed af kunden. Kunden fremstår dermed som arbejdsgiver og har derved forsikringspligten.

 

Ro og orden:

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler kunden, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster. Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for kundens fulde ansvar.

 

Erstatning, forsikring mv.:

Ansvaret for udstyret overgår til kunden fra det øjeblik udstyret er blevet udleveret til kunden af NAWI.dk og til det er returneret og testet af NAWI.dk. Ansvaret er i perioden fra udlevering til tilbagelevering og test, alene kundens og det er kundens pligt at sørge for at kundens egne forsikringer dækker udstyret, hvis der skulle ske noget, herunder, men ikke begrænset til, skade, tyveri eller uheld. Skader forvoldt af udstyret, herunder men ikke begrænset til, brand, personskade, skader på bygninger og interiøer, er NAWI.dk uvedkommende i lejeperioden/perioden udstyret er i kundens varetægt. Sker der skade på NAWI.dk’s udstyr ifm. de nævnte skader, hæfter kunden ligeledes for at erstatte udstyret til NAWI.dk. NAWI.dk og NAWI.dk’s egne forsikringer dækker således ingen skader, hverken på udstyret eller forvoldt af udstyret, fra kunden får udleveret udstyret til det er tilbageleveret og testet. Det er alene kundens ansvar og kunden der er erstatningspligtig i alle henseender hvor det måtte være aktuelt.

 

Udstyr:

Ved indgåelse af denne kontrakt lejer kunden, det i ordrebekræftelsen oplyste udstyr.

Anlæg og andre effekter med forbindelse til – eller indflydelse på – NAWI.dks udstyr må derfor udelukkende betjenes af NAWI.dks personale eller af kunden, som Nawi.dks hermed udpeger hertil at have ansvaret for udstyret i NAWI.dks fravær.